1.Mikulášsky turnaj

Dňa 05.12.2015 sa uskutočnil 1.Mikulášsky turnaj. V našej obci sme mohli srdečne privítať rôzne kluby zo Slovenska. Turnaja sa zúčastnili súťažiaci z 5 klubov Slovenska ako Moldava nad Bodvou, Trnava, Nitra, Kolíňany, Košice a Turňa nad Bodvou.
Atmosféra súťaže sa niesla v duchu Vianoc a najmä Mikuláša, ktorý naše deti po súťaži obdaril aj balíčkom.
ŠK Taekwon-do Turňa sa stal najúspešnejším klubom súťaže.

V mene klubu ŠK Taekwon-do Turňa nad Bodvou sa chceme poďakovať starostovi obce, poslancom a obom základným školám, že nám pomohli zorganizovať turnaj.

 

Výsledková listina:

 

Bianka Oravec (juniorka): 2.miesto tul (zostavy)
                                     1.miesto matsogi (boj)
                                     2.miesto matsogi (boj)

Sandra Simková (juniorka): 1.miesto tul (zostavy)
                                       1.miesto matsogi (boj)
                                      1.miesto matsogi (boj)

Richard Giak (junior/senior): 1.miesto tul
                                         3.miesto tul
                                         2.miesto matsogi (boj)
                                        3.miesto matsogi (boj)
                                        3.miesto matsogi (boj)
                                        2.miesto matsogi (boj)
                                        2.miesto wiryok (silové prerážanie)

Mário Hutkai (junior): 1.miesto tul (zostavy)
                               1.miesto matsogi (boj)
                               3.miesto matsogi (boj)
                               1.miesto wiryok (silové prerážanie)

Patrik Juhász (žiak) : 2.miesto tul (zostavy)
                                1.miesto matsogi (boj)
                               1.miesto matsogi (boj)

Erik Juhász (žiak) : 1.miesto tul (zostavy)
                             1.miesto matsogi (boj)
                             1.miesto matsogi (boj)
                             1.miesto matsogi (boj)

Daniel Kónya (žiak): 3.miesto tul (zostavy)
                              3.miesto matsogi (boj)
                             2.miesto matsogi (boj)

Nikolas Gabriel Drozda (žiak): 1.miesto tul (zostavy)
                                            2.miesto matsogi (boj)

Pavol Szepsi (junior): 1.miesto tul (zostavy)

Sofia Kostyová (žiačka): 1.miesto tul (zostavy)
                                    2.miesto detská kategória

Alex Somogyi (žiak): 2.miesto detská kategória
Tomáš Polc (žiak):2.miesto detská kategória