Bojový klub Taekwon-do v Turni nad Bodvou bol založený v januári v roku 2004. Jeho zakladateľmi sú súčasný tréneri Gabriel Barnák (4.dan) a Štefan Bányász (4.dan). Neskôr sa klub stal členom Slovenskej Taekwon-do Aliancie (International Taekwon-do Federation).


Cieľom klubu je sprístupniť tento šport širokej verejnosti bez rozdielu veku a pohlavia. V súčastnosti u nás trénujú deti z Turňe nad Bodvou. Deti môžu začať (ideálne) od 6-7 rokov. Vyučujeme bojové umenie so všetkým čo k tomu patrí, ako základné techniky, kopy, sebaobrana, etika, morálna kultúra. Nemenej dôležitou súčasťou je aj príprava športovcov na športovú časť. Mnoho našich žiakov sú pravideľnými účastníkmi na rôznych slovenských a medzinárodných súťažiach, kde obsadzujú medailové umiestnenia.