Taekwon-do 

Taekwondo je moderné korejské bojové umenie bez použitia zbraní,zameraný na sebaobranu,sebaovládanie a zdravú sebadôveru.Má zaručiť úplné využitie sily a rýchlosti ľudského tela.Skladá sa z vyše 3200 presne opísaných pohybov,kopov,pádov,úderov,sekov a úhybov

 

Taekwon-do vzniklo v roku 1955 v Korei,jeho korene siahajú do obdobia pred 2000rokmi.Jeho zakladatel bol generál Choi Hong Hi,ktorý na základe skúseností vypracoval techniku neozbrojeného boja a vzniesol do tohto bojového umenia vznešenú filozofiu.Taekwon-do trénuje fyzickú ako aj psychickú podstatu tela človeka.

 

Generál formuloval základné myšlienky Taekwon-do:Rozvojom priameho ducha a silného tela si osvojíme sebadôveru a budeme stáť vždy na strane spravodlivosti.Spojíme sa so všetkými ľudmi v spoločné bratstvo bez ohľadu na náboženstvo,rasu,národné alebo ideologické hranice.Obetujeme sa za vytvorenie mierumilovnej ľudskej spoločnosti,v ktorej vládne spravodlivosť,morálka,dôvera a humanizmus.

Podstata Taekwon-do

 

1.Vážiť si Taekwon-do ako umenie i šport
2.Dosiahnuť fyzickú kondíciu
3.Zdokonaliť mentálnu disciplínu
4.Zručné ovládanie sebaobrany
5.Vedieť odhadnúť zručnosť seba aj ostatných

čo znamená Taekwon-do

 Tae-kop,úder nohou
Kwon-päsť,úder päsťou
Do-cesta,filozofia života

 

Zloženie Taekwon-do

 Tul-súborné cvičenie
Hosinsul- sebaobrana
Matsogi- zápas
Wi ryok-prerážacie techniky

T-ki - špeciálne techniky

Seogi-postoj
Makki-blok
 

 

Taekwon-do I.T.F. je predovšetkým bojovým umením,ale zahrňuje v sebe aj športové disciplíny.Význam športových disciplín spočíva v prezentácií technickej úrovne a v prevedení takých výkonov,ktoré slúžia na sebaoranu. V Taekwon-do I.T.F. existujú štyri športové disciplíny:
1.TUL
Je to cvičenie zostáv bojových prvkov.Ním športovec ukazuje svoju technickú úroveň a znalosť bojového systému.
2.Jayu Matsogi-voľný boj
Je to súboj podľa pravidiel,kde športovec predvádza svoje bojové schopnosti.Nedá sa tu však ukázať sila v plnom rozsahu,ktorá by viedla k vyradeniu súpera z boja,pretože taekwon-do má za úlohu zdravie chrániť a nie ničiť.
3.Wi Ryok-test sily
V tejto disciplíne športovec predvádza,či je jeho technika dostatočne razantná aby súpera vyradila z boja.Ide predovšetkým o prerážanie dosiek.
4.T-ki-špeciálne techniky
Sú to gymnastické prvky,ktoré pri sebaobrane môžu slúžiť na únik,úhyb alebo zvláštny útok.