Charakteristika Taekwon-do

 

Taekwondo sa skladá z vyše 3200 presne opísaných pohybov, kopov, pádov, úchopov, úderov, blokov, sekov a úhybov. Prevažujú v ňom techniky silných kopancov z otočky a výskoku na horné partie protivníkovho tela. Prebralo veľa prvkov z karate a ďalších bojových umení. Na rozdiel napríklad od kung-fu je každá technika veľmi presne opísaná, takže výuka je značne štandardizovaná.

Taekwondo (hangül: 태권도; handža: 跆拳道) - je národné bojové umenie Kórey. Pôvodne vytvorené na vojenské účely, potom prispôsobené pre civilné potreby. Názov taekwondo sa skladá z kórejských slabík thä (태/跆) - udrieť, skákať, kwon (권/拳) - päsť a do (도/ 道) čo znamená cesta alebo filozofia života.

Názov taekwondo bol prijatý 11. apríla 1955 súhlasom väčšiny kórejských majstrov bojových umení za účelom spojenia veľa rozmanitých štýlov (ako kongsu, taekkyon, Kwonbup, subakdo, tangsudo) pod názvom taesoodo. Za hlavného tvorcu tohto bojového umenia sa považuje majster Čhwe Hong-hi (최홍희/崔泓熙). On je aj autorom mena taekwondo, ktorý platí od roku 1957.

Tréning TaeKwon-Do rozvíja psychickú i fyzickú zdatnosť a dodáva zdravú sebadôveru. Zbavuje človeka dokazovať si svoju silu často pofidérnymi spôsobmi. Pravý majster bojového umenia TaeKwon-Do sa stane majstrom len vtedy ak získa a vie ovládať pokoru.

 

       

Technické stupne v TaeKwon-Do rozdelujeme na žiacke a majstrovské.

 žiacke stupne


Každému technickému stupňu zodpovedá príslušná farba opasku, ktorá symbolizuje stupeň vývoja žiaka Taekwon-Do.

 

10. Kup
Začiatočník
Biely pás Symbolizuje čistotu, prázdno, nenaplnenosť.
9. Kup
Žiak s nižším technickým stupňom
Bielo-žltý pás Označuje sa našitím žltého pásiku na jeden koniec bieleho opasku o šírke 1 cm vo vzdialenosti 5 cm od konca opasku.
8. Kup
Žiak s nižším technickým stupňom
Žltý pás Symbolizuje farbu zeme, do ktorej sa zasadilo semienko učenia.
7. Kup
Žiak s nižším technickým stupňom
Žlto-zelený pás Označuje sa našitím zeleného pásiku na jeden koniec žltého opasku o šírke 1 cm vo vzdialenosti 5 cm od konca opasku.
6. Kup
Žiak s nižším technickým stupňom
Zelený pás Zelená farba symbolizuje prvé lístky, prvé známky úspechu v cvičení.
5. Kup
Žiak s nižším technickým stupňom
Zeleno-modrý pás Označuje sa našitím modrého pásiku na jeden koniec zeleného opasku o šírke 1 cm vo vzdialenosti 5 cm od konca opasku.
4. Kup
Žiak s vyšším žiackym technickýmstupňom.
Môže viesť rozcvičku, precvičovať podľa pokynov trénera
Modrý pás Symbolizuje farbu neba, smer, ktorým rastlina rastie.
3. Kup
Žiak s vyšším žiackym technickýmstupňom.
Môže viesť rozcvičku, precvičovať podľa pokynov trénera
Modro-červený pás Označuje sa našitím červeného pásiku na jeden koniec modrého opasku o šírke 1 cm vo vzdialenosti 5 cm od konca opasku.
2. Kup
Žiak s vyšším žiackym technickýmstupňom.
Môže viesť rozcvičku, precvičovať podľa pokynov trénera
Červený pás Červená znamená POZOR – žiak už pozná dosť techník, aby mohol byť nebezpečný, avšak môže byť nebezpečný aj sám sebe.
1. Kup
Žiak s vyšším žiackym technickýmstupňom.
Môže viesť rozcvičku, precvičovať podľa pokynov trénera
Červeno-čierny pás Označuje sa našitím čierneho pásiku na jeden koniec červeného opasku o šírke 1 cm vo vzdialenosti 5 cm od konca opasku.
1. až 9. Dan Čierny pás Čierna symbolizuje opak bielej, naplnenosť a schopnosť vedieť bojovať v temnote strachu. Číslo majstrovského stupňa sa označuje žltou rímskou číslicou na konci opasku.

 

 

 

 

 

1. DAN – národný inštruktor – čierny opasok s rímskou číslicou I.
 2. DAN – národný inštruktor – čierny opasok s rímskou číslicou II.
  3. DAN – národný inštruktor – čierny opasok s rímskou číslicou III.

           4. DAN – medzinárodný inštruktor – čierny opasok s rímskou číslicou IV.
          5. DAN – medzinárodný inštruktor – čierny opasok s rímskou číslicou V.
         6. DAN – medzinárodný inštruktor – čierny opasok s rímskou číslicou V

 

  7. DAN – MASTER – čierny opasok s rímskou číslicou VII.
   8. DAN – MASTER – čierny opasok s rímskou číslicou VIII.
            9. DAN – GRANDMASTER – čierny opasok s rímskou číslicou IX.

OSLOVENIE

SONBE cvičenec s vyšším technickým stupňom  
BOO SABOM 1. až 3 DAN – inštruktor Môže samostatne viesť tréning.
SABOM 4. až 6 DAN – medzinárodný inštruktor Môže viesť tréning na celom svete, môže udeľovať technické stupne.
SAHYUN 7. až 8 DAN - majster Taekwon-Do  
SASEONG 9. DAN – veľmajster Taekwon-Do  

 

Názov

Názov taekwondo bol prijatý 11. apríla 1955 súhlasom väčšiny kórejských majstrov bojových umení za účelom spojenia veľa rozmanitých štýlov (ako kongsu, taekkyon, Kwonbup, subakdo, tangsudo) pod názvom taesoodo. Za hlavného tvorcu tohto bojového umenia sa považuje majster Choi Hong-hi . On je aj autorom mena taekwondo, ktorý platí od roku 1957.

 

 

Zásady Taekwon-Do:


Zdvorilosť (Ye Ui)
Môžeme povedať, že zdvorilosť je nepísané pravidlo určené starodávnym učiteľom filozofie ako prostriedok na objasnenie ľudského bytia na udržanie harmonickej spoločnosti. Okrem toho je to základné požadované kritérium človeka. Študenti Taekwon-Do by sa mali pokúšať praktizovať nasledovné ušľachtilého prvky zdvorilosti na budovanie ich charakteru a tak isto dodržiavať na tréningu ukázané chovanie.... - povýšiť ducha na vzájomné ustupovanie - hanbiť sa za svoje zlozvyky, ktorými ostatní opovrhujú - byť zdvorilí k ostatným - podporovať myšlienky práva a humanity - rozlišovať inštruktora od študenta, seniora od juniora, staršieho od mladšieho - správať sa podľa etických princípov - rešpektovať majetok iných - narábať s hodnotami šľachetne a úprimne - strániť sa dávania a prijímania úplatkov.

Čestnosť (Yom Ji)
Slovo „Čestnosť“, inak môžeme povedať aj „bezúhonnosť“ v Taekwon-Do má rozsiahlejší význam. Každý musí byť schopný definovať dobro a zlo a podľa svojho svedomia cítiť vinu. Tu je niekoľko príkladov, kedy spolupatričnosť chýba: - študent, ktorý požaduje hodnosť od inštruktora, alebo sa pokúša ju kúpiť - študent, ktorý získa hodnosť pre sebecké účely, alebo pre pocit sily - študent ktorého činy nezodpovedajú jeho slovám - študent, ktorý nedokáže prijať kritiku od iných - inštruktor, ktorý učí a povyšuje svoje umenie nad materiálne zisky - inštruktor, ktorý sám z nedostatku vedomostí, alebo nezáujmu skresľuje, (chybne podáva) svoje umenie predvádzaním chybných techník svojim študentom.

Vytrvalosť (In Nae)
Je jedno staré porekadlo z Orientu: „Trpezlivosť vedie k čistote a k poctivosti“. „Človek si môže vytvoriť pokojný domov keď je 100 krát trpezlivý“. Určite, šťastie a prosperita sa viac prikláňajú k trpezlivým ľuďom. Na dosiahnutie niečoho, či je to vyšší technický stupeň, alebo zdokonalenie techniky, si každý musí stanoviť svoj cieľ, v ktorom bude neustále vytrvalý... Robert Bruce sa naučil svoju lekciu vytrvalosti od vytrvalého úsilia obyčajného pavúka. Bola to jeho vytrvalosť a húževnatosť, ktorá mu nakoniec pomohla oslobodiť Škótsko v 14. storočí. Jedno z najdôležitejších tajomstiev v dosiahnutí vrcholu v Taekwon-Do je prekonať každú obtiažnosť vytrvalosťou. „Každý kto je netrpezlivý hoci len vo veciach triviálnych, zriedkakedy dosiahne úspech vo veciach dôležitých...“ - Konfucius.

Sebaovládanie (Guk Ki)
Tento princíp je veľmi dôležitý v dojangu, (telocvični) i mimo. Strata sebakontroly, respektíve sebaovládania vo voľnom zápase môže spôsobiť nešťastie pre obidvoch - študenta aj oponenta. Podľa Lao-Tzu pojem „víťaz“ charakterizuje človeka, ktorý zvíťazí nad sebou samým skôr než nad súperom.

Neskrotný duch (Baekjul Boolgool)
„Tu ich odpočíva 300, ktorí si konali svoju povinnosť“ - jednoduchý epitaf pre jeden z najväčších obrazov odvahy, ktoré sú ľudstvu známe. Hrdinstvo Xerxesovho vojska, Leonidasa a jeho 300 Sparťanov v Thermophylae ukazuje svetu význam neskrotného ducha a obrovskej odvahy. Znázorňuje to, že odvážni ľudia a ich princípy sú postavené do zápasu proti zdrvujúcej prevahe. Seriózni študenti Taekwon-Do musia byť v každom čase skromní a čestní. Ak sa stretnú s nespravodlivosťou, budú vyjednávať so „zlom“ bez strachu a váhania s neskrotnou odvahou, bez ohľadu na presilu.... Taekwon-Do je umenie boja, ktoré sa učíš preto, aby si mohol(a) z pozície sily obhajovať spravodlivosť, morálku a právo na podporu slabých a utláčaných, vtedy keď zlyhajú všetky dostupné prostriedky obrany....

V Taekwon-Do sa treba zaoberať etikou z viacerých dôvodov. Najhlavnejším z nich je ten, že Taekwon-Do na určitom stupni je bojová technika - zbraň. A kto má v ruke zbraň, musí si rozmyslieť a dôkladne zvážiť, kedy a za akých okolností ju môže použiť. Tu by mali byť všetci cvičenci oboznámení o nutnej obrane a krajnej núdzi. Nemenej závažným dôvodom je i to, že Taekwon-Do v podobe v akej sa cvičí a organizuje, poskytuje ideálnu možnosť formovania vlastností a celkových postojov, ktoré sa prenášajú do každodenného života. Preto by sa malo presne zvažovať, čo a v akom množstve si majú (z etickej stránky), cvičenci Taekwon-Do z tréningu odniesť.

Medzi často kladené otázky patrí to, či použiť, čo sa žiak Taekwon-Do naučil v bojovej, alebo sebaobrannej situácii. Fyzická agresivita, násilie (prirodzene nemyslíme obdobie vojny) vychádza spravidla zo strany jednotlivcov. Priama fyzická agresia môže byť prejavom nielen násilníkov, ale aj obyčajných ľudí, vystresovaných okolnosťami, prípadne pod vplyvom alkoholu, drog.... Je to jav, ktorý asi z našej spoločnosti nevymizne. Pre študenta Taekwon-Do preto platí jedno z etických pravidiel, o to viac než pre iných ľudí. V nijakom prípade by nemal byť takýmto jednotlivcom práve on!

V situácii, ked je agresorom druhý, platia pre študenta Taekwon-Do, tak ako pre každého občana ustanovenia platného zákonníka. Vôbec nie je pravda, že študent Taekwon-Do v nijakom prípade nesmie využiť svoje vedomosti z oblasti bojových umení len preto, že je registrovaný, alebo, že sa musí nechať udrieť a podobne. Niet nijakého špeciálneho ustanovenia, ktoré by pred zákonom odlišovalo študenta Taekwon-Do od iných ľudí. Platí však zákon o nevyhnutnej obrane. Ak je ohrozené zdravie či dokonca život študenta Taekwon-Do, prípadne inej osoby - naopak, musí zasiahnuť, musí si však počínať tak, aby použil iba také prostriedky sebaobrany, ktoré sú nevyhnutné na odvrátenie útoku agresora. Útočník, ktorý už prestal útočiť, prestáva byť útočníkom - agresorom, naopak, stáva sa ním ten, ktorý by podnikal opačné kroky. Toľko hovorí zákon, na ktorého rešpektovanie netreba formulovať osobitné etické pravidlá. Etika študenta Taekwon-Do - „taekwondistu“ by však mala riešiť situáciu subtílnejšie. Vo väčšine prípadov má človek vývoj situácie aspoň čiastočne v rukách, - úškrn, nevhodná poznámka, drobná provokácia, teda momenty ktoré si neodpustíme, môžu útok priamo vyvolať. Povýšenecká márnomyseľnosť, hlúpe slovné výmeny, to všetko sú veci, ktoré môžu viesť k „bitke“. Trénovaný „taekwondista“ je voči netrénovanému jednotlivcovi vo veľkej výhode. Niekedy je to pre útočníka osudné a „taekwondista“ pritom vôbec nemusel porušiť zákon o nutnej obrane. Pred zákonom je teda nevinný. Z hľadiska etiky však môže byť vinný práve pre tú drobnú poznámku, či zlomyseľnosť, ktorou útok priamo vyvolal. Preto je etickou povinnosťou vyspelého študenta Taekwon-Do myslieť v popisovaných situáciách doslova aj za druhých.

Etické princípy by sme nemali ctiť a rešpektovať len preto, že si to niekto praje, ale mali by vychádzať priamo z vnútra nás samotných... Tak isto etika nie je etikou, ak zásady spomenuté vyššie používame alebo využívame len vtedy, keď nám to vyhovuje. Ak sa nestanú vnútorným presvedčením, tak je Taekwon-Do len určitou výplňou voľného času a jeho posolstvo minulo svoj hlavný cieľ - rozvoj osobnosti, povýšenie ducha, dosiahnutie harmónie...

Každý cvičenec Taekwon-Do by mal preto rešpektovať etické princípy, či už v Dojangu (telocvični) ale i mimo neho. Patria k samotnému cvičeniu a pomáhajú cvičencovi rozvinúť jeho charakter, ktorý zase vytvára lepšieho človeka, osobnosť....

 

 

 

   Znak ITF:

 

ITF Po obvode je nápis: International Taekwon-do federation (Medzinárodná federácia Taekwon-do)
V strede je v modrom kruhu:
- Zaťatá päsť - symbol jednoty (rodiny)
- symbolicky nakreslená zemeguľa (alebo Korytnačí pancier - symbol dlhovekosti a odolnosti)