Verný  myšlienkam a morálnym princípom Taekwon-do

budeme vždy stáť na strane spravodlivosti a práva,budeme

rešpektovať osoby staršie a choré  a podľa vlastných

možností im budeme pomáhať.Nikdy nezneužijeme bojové

umenie Taekwon-do k obhajobe nízkych a nemorálnych 

cieľov a myšlienok.

 

Hlavným účelom Taekwon-do je odstrániť boj odradením útlaku silnejšieho na slabšieho silou,ktorá musí byť založená na ľudskosti,spravodlivosti,mravnosti,múdrosti a dôvere a tak pomôcť budovať lepší a kľudnejší svet.Filozofia Taekwon-do je založená na etických a duchovných normách,podľa ktorých môžu ľudia žiť spolu v harmonii a jeho umelecké zostavy sú inšpirované ideálmi a hrdinskými činmi významných ľudí z Korejskej historie.Slávna Korejská armáda a civilní vodcovia,ktorí počas takmer 5000 rokov svojej historie ešte nikdy nenapadli svojich susedov,statočne bojovali a obetovali sa za obranu svojej vlasti proti útočiacim nepriateľom.

Každý Tul v Taekwon-do vyjadruje myšlienky a činy týchto veľkých ľudí,takže študent Taekwon-do si musí uvedomiť skutočné zámery tých,ktorých mená každý Tul nesie.Preto nesmie byť Taekwon-do za žiadnych okolností použité na sebecké,agresívne alebo násilné účely,ani jednotlivcom,ani skupinou.Taktiež Taekwon-do nesmie byť použité na žiadne komerčné alebo politické účeli vôbec.Táto filozofia je základným kameňom Taekwon-do,podľa ktorých sú povzbudzovaný k životu všetci študenti tohto bojového umenia.

 

 

1.Bud´ ochotný ísť aj tam,kam môže byť neľahká  cesta a rob veci  ktoré sú toho hodné,aj ked´ sú ťažké.

2.Bud ´mierny k slabým a tvrdý k silným.

3.Bud ´spokojný s tým,čo máš,čo sa týka peňazí a postavenia,nikdy so svojimi schopnosťami.

4.Vždy dokonči to,čo si začal,či je to veľké alebo malé.

5.Bud ´ochotným učiteľom pre každého,bez ohľadu na náboženstvo,rasu alebo ideologiu.

6.Nikdy neustupuj utláčaniu alebo vyhrážkam pri konaní ušľachtilej veci.

7.Uč postoje a schopnosti radšej činmi než slovami.

8.Vždy bud ´sám sebou,aj keby sa okolnosti zmenili.

9.Bud ´večným učiteľom,ktorý učí telom,kým je mladý,slovami,ked´zostarne,a mravnými zásadami aj po smrti.