Znojmo Open

7.6 sa konala súťaž v českom meste Znojmo. Turnaja sa zúčastnilo približne 10 štátov ako Česko, Slovensko,Maďarsko, Srbsko a i. Náš klub reprezentovala Bianka Oravec.

Súťaž prebiehala ako všetky ostatné, po registrácii a vážení nasledovalo slávnostné otvorenie. Začínalo sa kategóriou tul a po hodinovej obednajšej prestávke nasledoval šporotvý boj ( matsogi ) .

Našej zverenkyni Bianke sa veľmi darilo, v matsogi si po namáhavých bojoch vybojovala cenné 1. miesto. Zakrásne výsledky jej gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

 

Výsledková listina :

Bianka Oravec :  1. miesto matsogi

                            2. miesto tul